Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (DVCSKH)
CSS

CHÚNG TÔI TỰ HÀO VỚI CÁC MỐI QUAN HỆ LÂU DÀI VÀ CÁC LỢI ÍCH HAI PHÍA MANG LẠI TỪ KHÁCH HÀNG.

Sau khi nghiệm thu và bàn giao dự án, nhu cầu hỗ trợ Người dùng xử lý các vấn đề về công nghệ và vận hành để hệ thống vận hành một cách liền mạch là rất bức thiết.

Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng (DVCHSK) của chúng tôi chính là cửa sổ cung cấp các giải pháp cho các nhu cầu về công nghệ của Khách hàng; đáp ứng các yêu cầu và mong đợi trong việc xử lý sự cố và khuyến khích khách hàng lưu giữ phụ tùng thiết yếu thích hợp. Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi tự hào hợp tác với Khách hàng trong việc đảm bảo toàn bộ hệ thống thông tin kỹ thuật và truyền thông của Khách hàng đều kết hợp và hoạt động hoàn hảo, tăng cường các hoạt động kinh doanh hoặc cá nhân của Khách hàng.

Chúng tôi phục vụ Khách hàng bằng cách cung cấp kịp thời các phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật cũng như thương mại cho các yêu cầu phụ tùng thông qua việc duy trì cơ sở dữ liệu của từng dự án riêng lẻ.

Chúng tôi đã lưu trữ các
Dữ liệu cho các Dự án
của chúng tôi xây dựng từ thời gian đầu những năm 1990

Chúng ta cần phải chia sẻ gì với nhau?

Bạn có một dự án hoặc hợp tác mà bạn muốn liên hệ với chúng tôi, hoặc bạn tò mò muốn nghe thêm về cách chúng tôi có thể giúp bạn, chúng tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Địa chỉ BEEKEY

C-450-451, Sector - 10
Noida - 201 301 (UP) India
www.mbl.in

Chỉ dẫn địa chỉ