Trao quyền cho phụ nữ

Tạo cơ hội để chấp nhận vai trò lớn hơn trong công việc
Trao quyền

Nhân viên nữ đóng một vai trò vô cùng quan trong trong tổ chức.

Chúng tôi tin tưởng vào những người phụ nữ đầy sức mạnh bằng cách cung cấp cho họ cơ hội để đảm nhiệm những vai trò lớn hơn trong công việc. Đối xử hết mực tôn trọng và an toàn với những nhân viên nữ trong công việc là điều quan trọng nhất.

Chúng tôi cung cấp những trải nghiệm cân bằng giữa cuộc sống và công việc cho những Nhân Viên Nữ bằng cách cung cấp cho họ đủ thời gian để hoàn thành những trách nhiệm cá nhân của họ tại thời điểm thích hợp trong sự nghiệp của họ tại Macawber Beekay. Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các quy chuẩn thai sản cơ bản và hoàn toàn tôn trọng sức khoẻ thể chất và tinh thần của những nhân viên Nữ của chúng tôi.

We believe in gender
equality & therefore
provide
equal chances of selection, growth and promotion to our female employees

Chúng tôi tin tưởng vào sự bình đẳng giới và do đó cung cấp cơ hội bình đẳng cho việc lựa chọn, phát triển và thăng tiến cho những nhân viên nữ của chúng tôi và công nhận họ ngang bằng với các nhân viên nam làm việc với chúng tôi. Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ sự thiên vị về giới nào và cũng cung cấp những cơ hội học hỏi và phát triển một cách công bằng cho những nhân viên Nữ của chúng tôi.

Chúng tôi thúc đẩy văn hoá hòa nhập, thân thiện và có tính tương tác cho nhân viên nữ của mình để họ chia sẻ những mối quan hệ dễ dàng, hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp, giúp phụ nữ tương tác với giới khác mà không sợ bị đánh giá hoặc phán xét. Chúng tôi cũng đã tạo ra một diễn đàn đối thoại mở cho Nhân Viên Nữ của chúng tôi, trong đó họ có thể đưa ra các vấn đề của họ và khiếu nại đến phòng Nhân Sự, và có thể xin những lời khuyên cần thiết.

Chúng ta cần phải chia sẻ gì với nhau?

Bạn có một dự án hoặc hợp tác mà bạn muốn liên hệ với chúng tôi, hoặc bạn tò mò muốn nghe thêm về cách chúng tôi có thể giúp bạn, chúng tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Địa chỉ BEEKEY

C-450-451, Sector - 10
Noida - 201 301 (UP) India
www.mbl.in

Chỉ dẫn địa chỉ